Urlop macierzyński zmiany 2019. Urlop dla ojca i członków najbliższej rodziny.

7 września 2019 weszły w życie zmiany ustawy – Kodeks pracy. Dzięki nim w określonych sytuacjach, urlop macierzyński przysługuje nie tylko ojcu, ale też innym wymienionym w przepisach osobom. (Pamiętaj, że to nie to samo, co urlop ojcowski, który jest tylko i wyłącznie uprawnieniem ojca dziecka, niezależnym od urlopu macierzyńskiego!)

Młody ojciec przytula swoje śpiące nowonarodzone dziecko

Dla kogo urlop macierzyński w 2019?

Od teraz w niektórych przypadkach urlop macierzyński przysługuje też pracownikom – członkom najbliższej rodziny dziecka. Mowa tu o, no właśnie kim? Odesłanie w Kodeksie pracy do przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli przepisów o urlopach chorobowym i rodzicielskim, niewiele nam wnosi do tematu, bo i tam nie znajdziemy definicji na to, kto konkretnie jest tym członkiem najbliższej rodziny. I na próżno szukać gdziekolwiek zamkniętego kręgu tych osób – pracowników.

Druga sprawa, czy mają oni być najbliższą rodziną matki dziecka, ojca dziecka, czy samego dziecka. Na logikę, chodzi tu o dziecko, przecież to ono jest najważniejsze i ze względu na opiekę nad nim powstaje konieczność przebywania na urlopie macierzyńskim. Wydaje się, że ustawodawca sugeruje, aby w pierwszej kolejności z urlopu macierzyńskiego korzystał pracownik – ojciec dziecka, a gdy to nie może mieć miejsca, osoby z najbliższej rodziny dziecka, czyli jego dziadkowie lub rodzeństwo rodziców dziecka (wujkowie i ciotki).

Kiedy babcia lub ciocia może być na urlopie macierzyńskim?

Z reguły to matka (pracownica!) ma prawo do wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego, który wynosi 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni, gdy urodziła bliźniaki, 33 tygodnie – trojaczki, 35 – czworaczki, 37 – pięcioraczki i więcej. Jednak nie zawsze matka jest w stanie to zrobić ze względu na nietypowe sytuacje życiowe. W tych przypadkach uprawnienie do urlopu posiada w pierwszej kolejności ojciec dziecka (tak by wynikało z ogólnych założeń Kodeksu pracy i przepisów dotyczących zasiłków), a następnie pracownik – członek najbliższej rodziny:

1. ‌Gdy matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z pozostałej części urlopu na rzecz pracownika – ojca dziecka lub innego członka najbliższej rodziny, który jest pracownikiem (a jeśli babcia nie jest pracownikiem, a np. ma własną działalność gospodarczą, to także może sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, ale nie ma po prostu urlopu w pracy. Będzie jednak dostawać jako osoba ubezpieczona, zasiłek macierzyński. Pamiętaj, że URLOP TO NIE TO SAMO CO ZASIŁEK, ZASIŁEK MOŻNA POBIERAĆ NIE BĘDĄC PRACOWNIKEM I NIE MAJĄC URLOPU MACIERZYŃSKIEGO!)

2. ‌Gdy matka -pracownica przebywa  w  szpitalu  albo  innym  zakładzie leczniczym  podmiotu  leczniczego  wykonującego  działalność  leczniczą  w  rodzaju stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  ze  względu  na  stan  zdrowia uniemożliwiający  jej  sprawowanie  osobistej  opieki  nad  dzieckiem,  po wykorzystaniu  po  porodzie  co  najmniej  8  tygodni  urlopu  macierzyńskiego przerywa  urlop  macierzyński  na  okres  pobytu  w  tym  szpitalu  albo  zakładzie leczniczym.


3. W przypadku zgonu matki.


4. ‌‌‌‌W przypadku porzucenia dziecka przez matkę (ale dopiero po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu lub pobrania przez 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, gdy jest ubezpieczona, ale nie ma prawa do urlopu, bo nie jest pracownicą).

Te 8 tygodni to czas , w którym organizm matki ma się zregenerować po porodzie, troszkę dłuższy niż znany nam połóg, trwający 6 tygodni. Zawsze 8 tygodni jest zarezerwowane więc dla kobiety, bo nawet jeśli nie chce opiekować się dzieckiem, to nie jest fizycznie możliwe, by w okresie połogu wróciła do pracy i Kodeks tego zabrania!

Urlop macierzyński dla ojca

Niezależnie od powyższych sytuacji, matka dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Powyższe sytuacje różnią się tym, że w pierwszym przypadku ojciec jest pracownikiem, więc należy mu się urlop macierzyński z Kodeksu pracy, a w drugiem ojciec prowadzi np. działaność gospodarczą, z tytułu której ma ubezpieczenie chorobowe, a to daje mu prawo do zasiłku macierzyńskiego (ale już nie urlopu macierzyńskiego).

Co po urlopie macierzyńskim?

Po urlopie macierzyńskim, na wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko lub innego członka rodziny, pracodawca przyznaje mu, tak jak w przypadku pracownicy – matki dziecka, zaległy urlop wypoczynkowy.

Po urlopie macierzyńskim zarówno matka, jak i ojciec mogą wykorzystać też urlop rodzicielski w wymiarze 32 lub 34 tygodni.

Posts created 32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top